Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tam Quang
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu CSTĐ
Xác thực bởi Lê Văn Duẩn, Mai Văn Ba
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 63 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5895 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này